Ви не авторизовані
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В АВСТРІЇ І НІМЕЧЧИНІ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії охарактеризовано історико-педагогічні чинники становлення

соціального партнерства в професійній освіті Австрії і Німеччини наприкінці ХХ –

на початку ХХІ ст. Розкрито особливості його реалізації, що зумовлені

законодавчим забезпеченням. Схарактеризовано організаційно-педагогічні засади

(динамічне оновлення форм і методів професійної підготовки; дуальна система

професійного навчання; диверсифікація, практико-діяльнісна спрямованість

дидактичного забезпечення) професійної підготовки фахівців сфери послуг в

Австрії і Німеччині в умовах соціального партнерства. Окреслено перспективні

напрями розбудови соціального партнерства в професійній освіті в Україні на

підставі аналізу кращих зразків зарубіжного досвіду.

Для наукових працівників, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів

закладів вищої, фахової передвищої, професійної/професійно-технічної освіти.

книг