Ви не авторизовані
ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Окреслено зміст, завдання, понятійний базис і наведено методи прийняття проєктних рішень. Розкрито особливості прийняття рішень в умовах конфліктності, невизначеності та багатокритеріальності вибору. Значна увага приділена сутності проєктних ризиків, їх оцінюванню та управлінню ризиками. Теоретичний матеріал супроводжується розкриттям практичних аспектів прийняття проєктних рішень. Містить контрольні запитання, тестові завдання та вправи до розділів.

Відповідає вимогам навчальної програми «Управління проєктами» для студентів

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент».

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а

також для фахівців у сферах проєктної та бізнесової діяльності

книг