Ви не авторизовані
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Навчальний посібник

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник розкриває проблеми філософсько-правових наукових досліджень як галузь знань у межах яких закладаються важливі для індивіда здатності до переосмислення предметного поля, явищ і процесів у природно-правовому просторі, а також, у позитивно-правовому полі держави. Сферою дослідження є методологічний алгоритм філософії права і держави, гносеології філософії права, онтології та деонтології природного права, аксіології та акмеології українського національного духу позитивного права. Для студентів та аспірантів закладів вищої освіти юридичного

профілю.

книг