Ви не авторизовані
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Практикум

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У практикумі подано завдання, виконання яких забезпечить засвоєння курсу

«Проблеми філософсько-правових наукових досліджень». У праці оптимально поєднано завдання і вправи, які можуть бути використанні під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань, зокрема дозволять здобувачу вищої освіти сформувати здатність методологічного осмислення і творчого пошуку шляхів вирішення актуальних світоглядних та прикладних проблем державотворення і правотворення, діяти відповідно до загального культурного світогляду, сформованого на основі морально-етичних норм та позитивних соціально-орієнтованих ціннісних переконань, робити висновки про ступінь ефективності існуючого нормативно-правового регулювання, приймати участь у різноманітних практичних правових заходах.

Розрахований на викладачів, науковців, практичних працівників, здобувачів

вищої освіти.

книг