Ви не авторизовані
ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

навчальному посібнику висвітлено основні поняття офісного пакету Libre Office – текстового процесора Writer, табличного процесора Calc, векторного графічного редактора Draw. Метою навчального посібника є формування у студентів необхідних теоретичних та практичних знань для їх практичної роботи в умовах інформаційного суспільства. Для студентів закладів вищої освіти – майбутніх фахівців у галузі документно-комунікаційної діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів

підготовки.

книг