Ви не авторизовані
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади

державної політики забезпечення розвитку банківської системи країни у проекції

стимулювання зростання її економіки. Ідентифіковано елементи, функції, завдання та

складові державної політики розвитку банківської системи. Проаналізовано стан і

тенденції функціонування банківської системи України в умовах сучасних криз та

системної нестабільності, її вплив на забезпечення відновлення розвитку національної

економіки. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, механізми та інструменти реалізації

державної політики розвитку банківської системи у контексті забезпечення

системного розвитку національної економіки України.

Для керівників і фахівців органів державного управління, працівників органів

місцевого самоврядування, науковців, фахівців із питань державного регулювання

розвитку економіки, фінансового сектору та банківської системи, викладачів,

аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

книг