Ви не авторизовані
РИТОРИКА

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчальному посібнику реалізована концепція освоєння мистецтва красномовства у жанрі наукової, науково-дослідної діяльності та усних виступів перед слухацькою аудиторією. У посібнику, крім теоретичного матеріалу, подані взірці публічного

красномовства, а також запропоновані нетрадиційні форми проведення

занять: рольова гра, тренінг та ін.

Для аспірантів першого року навчання, науковців і практиків-

законотворців.

книг