Ви не авторизовані
СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Спадкові правовідносини”. Містить тексти лекцій, завдання до практичних занять, питання для самостійної роботи, тестові завдання для контролю знань, список рекомендованих джерел. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право” ЛТЕУ, а також викладачів

та студентів інших закладів вищої освіти.

книг