Ви не авторизовані
РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З БАТЬКАМИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчально-методичному посібнику «Робота практичного психолога з батьками»

розкрито різні напрями і форми роботи психолога з батьками учнів у закладах освіти.

Подано детальну характеристику сім’ї як інституту виховання і соціалізації

особистості, проаналізовано проблеми сучасної сім’ї, описано особливості психоло-

го-педагогічного супроводу батьківства, який здійснює психолог; охарактеризовано

напрями і форми роботи практичного психолога з різного типу сім’ями: подано зразки

методик, тренінгів, анкет, окремих заходів, названо адреси передового досвіду прак-

тичних психологів.

Навчально-методичний посібник буде цінним для студентів, майбутніх пси-

хологів, так як допоможе опанувати зміст аналогічного спецкурсу, практикуючих

психологів, педагогів освітніх закладів, батьків та усіх, хто цікавиться проблемами

сім’ї та виховання дітей

книг