Ви не авторизовані
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ Практикум

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Практикум містить методичні рекомендації до виконання лабораторних

робіт і тестові завдання, метою яких є закріплення теоретичних знань та набуття

практичних навиків статистичного дослідження багатовимірних соціально-

економічних систем і процесів. Для реалізації поставлених у лабораторних

роботах завдань рекомендовано використання табличного процесора EXCEL та

ППП STATISTICA.

Призначений для студентів економічних спеціальностей.

книг