Ви не авторизовані
СУЧАСНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІМІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІМЕРІВ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Розглянуто основні сучасні інструментальні методи дослідження структури та

технологічних і експлуатаційних властивостей полімерних матеріалів. Детально

висвітлено теоретичні та практичні аспекти проведення досліджень. Звернена увага на дослідження властивостей полімерів та виробів на їхній основі у взаємозв’язку зі

структурою, хімічною природою та фізичними станами.

Для підготовки фахівців спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»,

зокрема спеціалізацій «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних

матеріалів» та «Хімічні технології високомолекулярних сполук». Також посібник буде

корисним для студентів та аспірантів хіміко-технологічних вузів, які навчаються за

спорідненими спеціальностями, та для інженерно-технічних працівників у галузі синтезу та переробки пластмас.

книг