Ви не авторизовані
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ?- і ?-АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ АКРИЛОВИХ КИСЛОТ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії обговорені результати комплексного термохімічного дослідження десяти ?- і ?-акрилових кислот. Ентальпії згорання та утворення речовин знайдені методом

бомбової калориметрії, ентальпії пароутворення кислот виміряні калориметричним методом, тензиметричним методом досліджена температурна залежність тиску насиченої пари сполук. На основі отриманих даних визначені величини групових внесків, які характерні для кислот акрилового ряду, та розширені

інтерполяційні можливості існуючих розрахункових схем.

книг