Ви не авторизовані
ТЕРМОМЕХАНІКА КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ЗА УРАХУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЩЕННЯ МАСИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Градієнтну теорію пружних твердих тіл і вязких рідин, яка враховує взаємозвязок процесів деформування, теплопровідності і локального зміцненнямаси, застосовано для вивчення приповерхових і розмірних явищ. Проаналізовано вплив локального зміщення маси на поширення обємних і поверхневих пружних хвиль.

Признвчена для фахівців у галузі механіки деформованого твердого тіла, математичного моделювання нерівноважної термодинаміки та фізики поверхневих явищ

книг