Ви не авторизовані
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів висвітлює законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування. Особливості усного та писемного прфесійного мовлення

книг