Нові видання

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У навчальному посібнику містяться положення, які дают...
АДВОКАТУРА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Збірник містить тези виступів учасників Міжнародної н...
АДВОКАТУРА ТА НОТАРІАТ УКРАЇНИ (копія 3)
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Навчальний посібник розроблено згідно програми навча...
Адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Навчальний посібник відображає програму курсу «Адмін...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Навчальний посібник містить актуальні та практично зн...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ Матеріали XІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюдне...
АРХЕОЛОГІЯ ФОРТИФІКАЦІЙ ДАВНЬОГО ПЛІСНЕНСЬКА
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена публікації та аналізу матеріал...
АРХЕОЛОГІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ НЕКРОПОЛІВ ЛІТОПИСНОГО ПЛІСНЕНСЬКА
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії на основі матеріалів археологічних дослі...
АРХІТЕКТУРНИЙ ЧАСОПИС №14 CURRENT ISSUES IN RESEARCH, CONSERVATION AND RESTORATION OF HISTORIC FORTIFICATIONS
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У черговому номері нашого наукового збірника презенту...
БАЛАНС У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ, ОСОБИСТІСНИЙ РІВНІ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографію присвячено вирішенню важливої науково-п...