Нові видання

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: методологія та інструментарій
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія містить результати наукових досліджень що...
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У навчальному посібнику розглянуто програмні питання ...
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У підручнику розглянуто актуальність проблем з управл...
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії висвітлені теоретико-методологічні, мето...
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ, ТЕРМОДИНАМІКИ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У навчальному посібнику виеладено курс лекцій з таких ...
ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ МІКРОСКОПІЧНІ МОДЕЛІ В ПЕРІОДИЧНИХ НЕОРГАНІЧНО/ОРГАНІЧНИХ КЛАТРАТАХ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
110,00
(ГРН)
Монографія висвітлює технологічні підходи до інтерка...
ФІЛОСОФІЯ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Навчальний посібник ознайомлює студентів з основними ...
ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ : сучасні виклики та шляхи її забезпечення
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Моногрвафія розкриває суть фінансової стабільності, ї...
Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії досліджено теоретичні та практичні пробл...
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)